Ne pare rau, vizionarea acestei pagini nu este posibila in Internet Explorer 6, 7.
Pentru a explora continutul citynews.ro, va rugam sa downloadati unul din urmatoarele browsere:
Pentru a beneficia de experienta completa a sitului citynews.ro, va rugam sa downloadati unul din urmatoarele browsere:
Continua pe Citynews.ro
×
inchide
Go to TOP
Luni, 16 Oct. 2017, 16:58
4
3825

Prefectura Cluj a formulat o acțiune în contencios administrativ împotriva CJ. Motivul, schimbarea conducerii aeroportului

Prefectura Cluj a formulat o acțiune în contencios administrativ împotriva Consiliului Județean Cluj, care a schimbat Consiliul de Administrație și l-a revocat din funcție pe directorul Aeroportului Cluj, David Ciceo. Prefectul susține că au fost nesocotite dispoziţiile legale în vigoare referitoare la separarea funcţiei de administrare şi funcţiei de conducere și se riscă desfăşurarea în condiţii optime a activităţii Aeroportului Cluj.

Video 2: 
Video 3: 
Video 4: 

Urmare a exercitării controlului de legalitate asupra Hotărârilor Consiliului Judeţean Cluj nr. 220 din 22.09.2017 şi nr. 235 din 9.10.2017, în temeiul prevederilor art.123 alin.5 din Constituţia României, precum şi a prevederilor art.19 alin.1 lit. e) din Legea nr.340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, s-au constatat o serie de elemente de nelegalitate ale celor două acte administrative, au precizat reprezentanții Prefecturii Cluj.

Astfel, arată aceștia, prin H.C.J. nr. 220/22.09.2017 privind numirea Consiliului de Administraţie al Aeroportului Internaţional "Avram Iancu" sunt numiţi administratorii neexecutivi în CA. Apoi, se constată încetarea contractelor de mandat încheiate cu administratorii provizorii.

"Se stabileşte totodată faptul că, începând cu data de 17.10.2017 Consiliul de Administraţie va asigura conducerea executivă. De asemenea, se stabileşte că atribuţile directorului general al Aeroportului vor fi exercitate de către Consiliul de Administraţie. HCJ nr.220/2017 încalcă nu doar o serie de reglementări interne, dar şi reglementările europene referitoare la cerinţele tehnice şi procedurile administrative", arată reprezentanții Prefecturii.

Aceștia susțin că nu au fost respectate dispoziţiile referitoare la adoptarea hotărârilor de Consiliul Judeţean, proiectul fiind introdus pe ordinea de zi şi publicat abia ulterior convocării Consiliului Judeţean.

"Raportat la dispoziţiile art. 166 alin (3) şi ale art. 168 alin. (1) din Regulamentul de funcţionare a Consiliului Judeţean, realizarea procedurilor de aducere la cunoştinţă publică a proiectelor de hotărâre primite, cu excepţia celor cu caracter normativ se face prin publicare pe site-ul propriu şi afişare la sediu, într-un spaţiu accesibil publicului, de îndată, dar nu mai târziu de data convocării Consiliului Judeţean în şedinţă publică, iar convocarea Consiliului Judeţean în şedinţe ordinare se face în scris, prin intermediul secretarului Judeţului Cluj, cu cel puţin 5 zile înaintea şedinţelor respective", arată prefectul Aurel Cherecheș.

Acesta spune că au fost încălcate dispoziţiile din materia conflictului de interese. "Mai exact, preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, Tişe Alin Păunel, avea un interes personal în problema supusă dezbaterii, întrucât acesta a formulat declaraţia privind abţinerea de la promovarea, deliberarea şi votarea proiectului de hotarâre. În realitate, lecturând procesul verbal încheiat cu ocazia desfăşurării şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Cluj din data de 22 septembrie 2017, se pot observa intervenţiile directe ale domnului preşedinte", arată prefectul.

Acesta susține că CJ Cluj nu a avut competenţă în emiterea hotărârii nr. 220/22.09.2017 și că potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, competenţele Consiliului Judeţean în calitate de autoritate tutelară se raportează la membrii consiliului de administraţie, aceste atribuţii nevizând şi directorii unei regii autonome.

Tot Prefectura arată că au fost încălcate dispoziţiile Regulamentului Comisiei Europene de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la aerodromuri.

"Astfel, Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj-Napoca fiind un aerodrom, trebuie certificat în conformitate cu dispoziţiile Regulamentului UE nr. 139/2014 de stabilire a cerinţelor tehnice şi a procedurilor administrative referitoare la aerodromuri. Autoritatea Aeronautică Civilă Română (AACR) a emis Certificatul de Aerodrom nr. RO-07/11.07.2017 pentru Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj-Napoca. Mai mult, AACR arată că certificatul de aerodrom este emis şi în considerarea calităţii managerului responsabil şi a sistemului de management al aeroportului. Astfel, pentru eliberarea Certificatului de aerodrom, Aeroportul a trebuit sa facă dovada că persoanele desemnate la nivelul conducerii îndeplinesc cerinţele prevăzute în Regulamentul UE nr. 139/2014, cerinţe obligatorii, subsecvente emiterii şi menţinerii valabilităţii Certificatului de Autorizare a Aeroportului. În consecinţă, având în vederea complexitatea activităţii aeroportuare, persoanele care alcătuiesc sistemul de management al aerodromului trebuie să îndeplinească condiţii specifice de competenţă profesională", spun reprezentanții Prefecturii Cluj.

Aceștia arată că, potrivit Regulamentului „orice schimbare care afectează condiţiile certificatului, baza de certificare şi echipamentele esenţiale pentru siguranţă ale aerodromului şi afectează, în mod semnificativ, elementele sistemului de management al operatorului de aerodrom, necesită aprobarea prealabilă din partea autorităţii competente".

Prefectul spune cĂ din acest punct de vedere consecinţele HCJ sunt nefaste, deoarece pune în discuţie însăşi valabilitatea Certificatului de aerodrom, riscându-se astfel desfăşurarea în condiţii optime a activităţii Aeroportului Cluj.

"Au fost nesocotite dispoziţiile legale în vigoare referitoare la separarea funcţiei de administrare şi funcţiei de conducere. Astfel, OUG nr. 109/2011 stabileşte că prin actul de înfiinţare sau, ulterior înfiinţării, prin decizie a autorităţii publice tutelare se poate stabili dacă atribuţiile de conducere executivă a regiei autonome pot fi delegate de Consiliul de administraţie unuia sau mai multor directori. Cu toate acestea, textul nu permite ca regia să funcţioneze doar cu Consiliul de administraţie, şi cu siguranţă nu autorizează autoritatea tutelară în sensul stabilirii, în locul Consiliului de administraţie, dacă atribuţiile urmează sa fie delegate sau nu unui director", spune prefectul.

Acesta susține că HCJ nr. 220/22.09.2017 este nelegală şi din perspectiva faptului că presupune schimbarea directorului general al Aeroportului Internaţional "Avram Iancu" Cluj, care este până în 17 octombrie David Ciceo (foto), în lipsa avizului Ministerului Transporturilor, aviz cerut în cazul trecerii unor regii autonome aeroportuare de sub autoritatea Ministerului Transporturilor sub autoritatea consiliilor judeţene.

"Au fost nerespectate prevederile cuprinse în HCJ nr. 46/28.02.2014 privind Regulamentul de organizare şi funcţionare a Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj, ale Codului Muncii precum şi ale OUG nr.109/2011, raportate la încetarea contractelor individuale de muncă ale directorului general adjunct, directorului executiv securitate, directorului tehnic, directorului executiv comercial şi directorului executiv economic, precum şi revocarea mandatului acordat directorului general", sus'ine prefectul județului Cluj.

Apoi, prin Hotărârea nr. 235/8.10.2017, Consiliul Judeţean Cluj procedează la modificarea HCJ nr. 220/2017 privind numirea Consiliului de administraţie al Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj, spun reprezentanții Prefecturii.

Practic, spune prefectul, se modifică aliniatul 2 al art.5 în sensul că, „se aprobă ca, pe perioada cuprinsă între data de 17.10.2017 şi data numirii directorului general ca urmare a aplicării procedurii de evaluare sau selecţie prevăzute de OUG nr.109/2011, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul de administraţie să delege atribuţiile de conducere executivă a Aeroprtului Internaţional Avram Iancu unui director general provizoriu. Prin HCJ nr.235/2017 se încalcă în mod evident condiţiile stabilite în contractul de mandat al actualului director general al regiei încheiat în baza OUG nr.109/2011 şi valabil, aşa cum se arată mai sus, până la data finalizării procedurii de evaluare sau selecţie pentru noul director general al Aeroportului".

Din aceste motive, prefectul judeţului Cluj a formulat acţiunea în contencios administrativ având ca obiect anularea HCJ nr.220/2017 şi ale HCJ nr.235/2017. Acţiunea a fost înregistrată pe rolul Tribunalul Cluj.

Pe de altă parte, arată prefectul, potrivit contractului de mandat încheiat la data de 17.01.2013 între Aeroportul Avram Iancu Cluj-Napoca şi David Ciceo, director general, şi a actului adiţional nr.6 la contractul de mandat, încheiat la data de 24.10.2016, la Durata Contractului s-a completat un nou aliniat: "În situaţia în care în care la sfârşitul mandatului nu se finalizează procedura de selecţie a directorului general al aeroportului Internaţional Avram Iancu, contractul de mandat al directorului general se prelungeşte cu o perioadă de 8 luni, sau până la data încheierii contractului cu noul director general”.

Reprezentanții Prefecturii susțin că potrivit adresei nr.28454/28455/28585/3.10.2017 întocmită de Consiliul Judeţean Cluj – Direcţia Juridică, transmisă Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj RA şi spre ştiinţă Instituţiei Prefectului Judeţul Cluj, înregistrată la 5.10.2017: "Doar mandatul Directorului general încetează la data încetării mandatului Consiliului de administraţie provizoriu, în condiţiile Hotărârii Consiliului judeţean Cluj nr.84/2017".

De asemenea, arată repezentanții Prefecturii, conform HCJ nr.84/2017, art.5: "În cazul în care, pe perioada mandatului consiliilor de administraţie precizate la art.1, art.3 şi art.4, devin vacante posturi de directori la întreprinderile publice în cauză, respectiv expiră durata contractelor de mandat ale acestor directori, consiliile de administraţie respective pot numi directori provizorii pe un mandat care expiră la data la care expiră şi mandatul consiliilor de admnistraţie în cauză”.

Prefectul mai spune că HCJ nr.235/9.10.2017 încalcă prevederile art.21 alin.3 şi ale art.64² alin.1 din OUG nr.109/2011 cu modificările şi completările ulterioare:
Astfel: art.21 alin.3 stabileşte:
"Directorii pot fi revocaţi de către consiliul de administraţie, conform legii, în condiţiile stabilite în contractul de mandat…"
Iar art. art.64² alin.1 prevede că: "În cazul în care au fost delegate atribuţii de conducere a întreprinderii publice către directori, iar postul/posturile de director rămâne/rămân vacant/vacante, consiliul de administraţie poate desemna un director provizoriu până la finalizarea procedurii de selecţie, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă. Durata mandatului este de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii acestuia, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni".

"În concluzie, prin HCJ nr.235/2017 se încalcă în mod evident condiţiile stabilite în contractul de mandat al actualului director general al regiei încheiat în baza OUG nr.109/2011 şi valabil, aşa cum am arătat mai sus, până la data finalizării procedurii de evaluare sau selecţie pentru noul director general al Aeroportului. În plus, Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr.235/2017 este un act administrativ subsecvent Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr.220/2017. În consecinţă, apreciem că ne aflăm în prezenţa unei aplicaţii a principiului accesorium sequitur principale, deoarece soarta actului accesoriu/subsecvent (în speţă HCJ nr.235/2017) urmează soarta actului principal (în speţă HCJ nr.220/2017)", au mai arătat repreznetanții Prefecturii.

Astfel, Prefectura Cluj cere instanței anularea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr.220/22.09.2017 și anularea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 235/9.10.2017.

După ce a fost revocat din funcție, David Ciceo a declarat public că este posibil ca din 17 octombrie să nu mai zboare niciun avion de la Cluj și, mai mult, că pe aeroportul clujean poate avea loc o tragedie mai mare decât în cazul Colectiv.

Articole din aceeasi categorie
Potrivit unui studiu realizat de o firmă de profil, locuințele din Cluj s-au ieftinit cu câțiva euro pe metru pătrat
08 Apr. 2019
14:58
7
În Parcul Industrial Tetarom III din Jucu s-a inaugurat recent o nouă investiții demarate de unul dintre cei mai mari clienți ce activează în acest perimetru: grupul italian de electrocasnice De’Longh
08 Apr. 2019
13:26
0
Consiliul Judeţean Cluj informează participanții la trafic și locuitorii din zonă în legătură cu faptul că, în cadrul programului de lucrări ce vizează îmbunătăţirea infrastructurii rutiere a judeţulu
08 Apr. 2019
13:13
0
O echipă de funcţionari ai Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Cluj, instituţie publică de interes judeţean aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean, se va deplasa marți, 9 aprilie, începâ
08 Apr. 2019
10:15
0
Compania de Apă Someș a anunțat întreruperi ale furnizării apei potabile în localitățile Florești și Cetan.
08 Apr. 2019
09:28
0
Ordinul Arhitecților din România a lansat un concurs internațional de soluții pentru amenajarea zonei
08 Apr. 2019
08:56
0

Post new comment

Comentarii

Domnul Prefect nu are oua, cu ce naiba va are la mana Paunica asta, nu inteleg. Ca Prefect altfel suna o plangere penala, catre DNA, ce Contecios, si alte limonade de spalat latrine? Dati-l direct pe mana procurorilor, poate aia de la Bucale ca astia de la Cluj is de-a lui.

la puscarie ar trebui bagati cei care au lasat un betiv sa conduca aeroportul atatia ani si l-au lasat sa-l transforme in afacere de familie prin anhajarea rudelor lui ciceo

De ani buni, Alin Păunel ăsta de Tişe umblă cu cioara vopsită şi ne tot spune, că-i papagal. De fapt, vorba vorbei...cu "ţiganul împărat"!...ghici pe cine a "tăiat"?
Opreşte-te "hotelierule" că-i de-ajuns! Te-ai umplut de ridicol pe bani publici şi pătează!

Anunt lucru la domiciliu acum: cautam persoane capabile sa obtina chiar din prima luna rezultatele pe baza carora sa castige 1500 RON (lei noi) lunar. Oferim contract de comision care va garanteaza plata rezultatelor. Ne gasiti la adresa de email: cristianproject210@gmail.com sau accesati site-ul http://bit.ly/2vX6g35

Adaugă comentariu nou

Conţinutul acestui câmp va fi considerat confidenţial şi nu va fi făcut public.

Filtered HTML

  • Adresele de situri web şi adresele de e-mail se transformă automat în linkuri.
  • Filtered words will be replaced with the filtered version of the word.
  • Taguri HTML permiseŞ <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Liniile şi paragrafele sunt rupte automat.

Plain text

  • Etichetele HTML nu sunt permise.
  • Adresele de situri web şi adresele de e-mail se transformă automat în linkuri.
  • Liniile şi paragrafele sunt rupte automat.
Comentariile care conțin injurii, un limbaj licențios, instigare la încălcarea legii, la violență vor fi șterse.

Comentarii

01 Jan. 1970
02:00
01 Jan. 1970
02:00
01 Jan. 1970
02:00
Inchide